داوران

ثبت نام داوران  ⏱

اعضای هیات علمی دانشگاه ها در صورت تمایل همکاری با نشریه میتوانند

برای ثبت نام داوری مقالات آخرین حکم کارگزینی خود را به ایمیل زیر ارسال

davaran.naiem@gmail.com

و سپس از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند

لینک ثبت نام

 


 

برای ورود به پنل داوری از لینک زیر استفاده نمایید

ورود به پنل داوری