درباره

به نام خدا

فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی به شماره مجوز ۸۶۴۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی  میباشد.

این فصلنامه در پایگاه های سیویلیکا، نورمگز، مگیران و بسیاری از پایگاه های معتبر دیگر نمایه میگردد.

این نشریه به صورت فصلنامه (هر سه ماه یکبار) و در سال چهار نوبت به صورت الکترونیکی منتشر و در سایتهای معتبر نمایه میگردد.

این فصلنامه نشریه رسمی با مجوز اداره ارشاد میباشد و درجه ای از وزارت علوم ندارد

تماس فقط از طریق ایمیل ذیل و تماس تلفنی فقط در مواقع ضروری انجام گیرد 

آدرس : کرمان میدان خواجو ابتدای خیابان سرباز – نبش سلمان فارسی 

پردیس دانشگاه فرهنگیان – انجمن علمی مطالعات برنامه درسی استان

کدپستی : ۷۶۱۶۶۱۳۷۸۳

03434230283

Email: a.jabbari@khuisf.ac.ir

تماس با صاحب امتیاز    ۹۹۳۳–۴۷۶–۰۹۳۵