دوره 6، شماره 3- پاییز 1400، 1400، صفحات 34 - 45
نویسندگان : الهام چلیات * و صدیقه کریمی فرد

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر استنتاج روشهای تربیت منش در تدریس برخط مبتنی بر نظریه تربیت منش توماس لیکونا است. این پژوهش به روش تحلیلی استنتاجی انجام گرفته است. لذا ابتدا به تبیین مفهوم تربیت منش پرداخته سپس به روش استنتاجی روشهای تربیت منش را مبتنی بر نظریه لیکونا استنتاج کرده‌ایم. به تعبیر لیکونا تربیت منش تلاش عمدي براي كمك به افراد، جهت درك ارزشهاي اخلاقي اصيل، مراقبت از آنها و عمل بر مبناي آنهاست. براي دروني شدن هر ارزش سه مرحله وجود دارد: 1. دانایی اخلاقي؛ 2. نگرش اخلاقي 3. عمل اخلاقی. برای تربیت منش دانش‌آموزان در تدریس برخط و درونی کردن ارزش‌ها در آنها میتوان از رویکردهای اکتشافی و مشارکتی در تدریس استفاده نمود و با ایجاد زمینه مناسب برای گفتگو در زمینه مفاهیم اخلاقی و تمرین عملی آنها و همچنین الگودهی مناسب به مفهوم سازی و نهادینه‌سازی ارزشهای اخلاقی همت گماشت. به کارگیری داستان‌هایی با پایان باز یا مساله‌محور و همچنین داستان‌های اخلاقی در یک اجتماع پژوهشی و کندوکاو و گفتگوی گروهی با همسالان پیرامون آنها نیز میتواند مثمرثمر باشد. همچنین باید توجه داشت که تنها در درس معارف، مطالعات اجتماعی و تفکر و سبک زندگی به انتقال مفاهیم اخلاقی بسنده نکرد و در زنگ دروس دیگر نیز مفاهیم اخلاقی مرتبط با هر درس را به دانش‌آموزان منتقل نمود . برای پرورش بعد عمل اخلاقی نیز باید زمینه لازم برای مواجه دانش‌آموزان با نتایج اعمالشان را فراهم کرد تا از این طریق کم کم انگیزه و الزام درونی نسبت به ارزش‎ها در فرد ایجاد شود.

کلمات کلیدی :
تربیت اخلاقی ، تربیت منش ، تدریس برخط ، توماس لیکونا ، برنامه درسی --- نویسنده مسئول: الهام چلیات= (دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز) = chliat34@yahoo.com


مشاهده مقاله
537
دانلود
145
تاریخ دریافت
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۱۹ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۱ مهر ۱۴۰۰