تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
راهنمای نویسندگان

بسمه تعالی 

 

پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی، نشریه‌‌ای در حوزة مدیریت آموزشی است که سالانه چهار شماره از آن منتشر می‌‌شود و شرایط پذیرش مقاله در آن به شرح ذیل است:

 

 

 مقالاتی که به شیوه کیفی یا  ترکیبی نوشته شده باشند در اولویت بررسی قرار می گیرند.

قبل از ارسال مقاله به تناسب مقاله با محورهای درج شده  در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

تمامی مقالات این مجله مشابهت یابی شده و نتیجه ان به اطلاع نویسنده خواهد رسید. در صورت وجود 30 درصد مشابهت با منابع داخلی و خارجی، مقاله از فرآیند داوری خارج خواهد شد. همچنین این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می‌پذیرد.

فرم تعارض منافع نویسنده  با امضاء نویسنده ی مسئول مقاله، پس از پذیرش مقاله ارسال گردد.

 

 

1- ویژگی‌های کلی مقاله

 • مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.
 • مقاله نباید در نشریة دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلة دیگری فرستاده شود.
 • چاپ مقاله منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریه است.
 • پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید.
 • مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهدة نویسنده است.
 • ویراستار مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.

 

2- اجزای مقاله

 • عنوان: نام کلی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.
 • مشخصات نویسنده: شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبة علمی، رشتة تحصیلی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل.
 • چکیده: شرح جامعی از مقاله با واژه‌های محدود (200 واژه یا ده سطر) شامل تصویری کلی از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌‌ها.
 • واژه‌های کلیدی: شامل پنج تا هفت واژة تخصصی که اهمیت آن‌ها در مقاله بیش از سایر واژه‌‌هاست.
 • مقدمه: شامل هدف و ذکر پیشینة پژوهشی مقاله 
 • پیکرة اصلی: شامل متن اصلی مقاله، مبانی نظری، روش شناسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری.
 • پی‌نوشت: در صورت وجود توضیحات ضروری در پایین هر صفحه می‌آید.
 • منابع: فهرست‌نویسی ارجاعات مقاله بر مبنای شیوه‌نامة مجله.

 

هزینه تمام شده انتشار برای نویسندگان صدهزار تومان میباشد

 

نحوه نگارش مقالات در فایل ذیل توضیح داده شده است. لطفا آنرا دانلود کرده و مقاله خود را بر طبق آن تنظیم نمایید.

دانلود سربرگ-و-فرمت-مقالات