تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
راهنمای نویسندگان

بسمه تعالی 

 

پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی، نشریه‌‌ای در حوزة مدیریت آموزشی است که سالانه چهار شماره از آن منتشر می‌‌شود و شرایط پذیرش مقاله در آن به شرح ذیل است:

 

 

 مقالاتی که به شیوه کیفی یا  ترکیبی نوشته شده باشند در اولویت بررسی قرار می گیرند.

قبل از ارسال مقاله به تناسب مقاله با محورهای درج شده  در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

تمامی مقالات این مجله مشابهت یابی شده و نتیجه ان به اطلاع نویسنده خواهد رسید. در صورت وجود 30 درصد مشابهت با منابع داخلی و خارجی، مقاله از فرآیند داوری خارج خواهد شد. همچنین این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می‌پذیرد.

فرم تعارض منافع نویسنده  با امضاء نویسنده ی مسئول مقاله، پس از پذیرش مقاله ارسال گردد.

 

 

1- ویژگی‌های کلی مقاله

 • مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.
 • مقاله نباید در نشریة دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلة دیگری فرستاده شود.
 • چاپ مقاله منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریه است.
 • پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید.
 • مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهدة نویسنده است.
 • ویراستار مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.

 

2- اجزای مقاله

 • عنوان: نام کلی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.
 • مشخصات نویسنده: شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبة علمی، رشتة تحصیلی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل.
 • چکیده: شرح جامعی از مقاله با واژه‌های محدود (200 واژه یا ده سطر) شامل تصویری کلی از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌‌ها.
 • واژه‌های کلیدی: شامل پنج تا هفت واژة تخصصی که اهمیت آن‌ها در مقاله بیش از سایر واژه‌‌هاست.
 • مقدمه: شامل هدف و ذکر پیشینة پژوهشی مقاله 
 • پیکرة اصلی: شامل متن اصلی مقاله، مبانی نظری، روش شناسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری.
 • پی‌نوشت: در صورت وجود توضیحات ضروری در پایین هر صفحه می‌آید.
 • منابع: فهرست‌نویسی ارجاعات مقاله بر مبنای شیوه‌نامة مجله.

 

هزینه تمام شده انتشار برای نویسندگان 300 هزار تومان میباشد

 

نحوه نگارش مقالات در فایل ذیل توضیح داده شده است. لطفا آنرا دانلود کرده و مقاله خود را بر طبق آن تنظیم نمایید.

دانلود سربرگ-و-فرمت-مقالات