تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
منصوره کاظمی پور* و امیرعلی درستی و مهناز بابااحمدی رضایی و طوبی کاظمی پور
صفحات 15 - 29

مشاهده مقاله 216 بازدید دانلود (PDF)

اکرم صفری* و الهام توماج نژاد و مریم سوری
صفحات 55 - 68

مشاهده مقاله 264 بازدید دانلود (PDF)