تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
منصوره کاظمی پور* و امیرعلی درستی و مهناز بابااحمدی رضایی و طوبی کاظمی پور
صفحات 15 - 29

مشاهده مقاله 156 بازدید دانلود (PDF)

اکرم صفری* و الهام توماج نژاد و مریم سوری
صفحات 55 - 68

مشاهده مقاله 183 بازدید دانلود (PDF)