تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
نادر شهامت* و علی داورپناه و رضا زارعی و عباداله احمدی
صفحات 83 - 105

مشاهده مقاله 173 بازدید دانلود (PDF)