تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
نادر شهامت* و علی داورپناه و رضا زارعی و عباداله احمدی
صفحات 83 - 105

مشاهده مقاله 256 بازدید دانلود (PDF)