تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
محسن زارعی و امیرحسین سلطانی فلاح* و علی فلاحتکار و محمد باقری دادوکلایی
صفحات -1 - 12

مشاهده مقاله 478 بازدید دانلود (PDF)

مسعود حلاجی‌زاده جلگه* و اکبر جدیدی محمدآبادی و یاسر شکری پور
صفحات 13 - 23

مشاهده مقاله 421 بازدید دانلود (PDF)