تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
مریم جعفری لطفعلی و محبوبه سلیمان پور عمران*
صفحات 74 - 89

مشاهده مقاله 241 بازدید دانلود (PDF)