تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
مریم جعفری لطفعلی و محبوبه سلیمان پور عمران*
صفحات 74 - 89

مشاهده مقاله 89 بازدید دانلود (PDF)