تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
تبیین الگوی شایستگی مدیران مدارس از منظر بیانیه گام دوم انقلاب
دوره 7، شماره 7، 1401، صفحات -1 - 12
نویسندگان : محسن زارعی 1 ، امیرحسین سلطانی فلاح* 2 ، علی فلاحتکار 3 ، محمد باقری دادوکلایی 4

1 دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)،تهران

2 دانشجو دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد، تهران

3 دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد،تهران

4 دانشجو کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ساری

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی شایستگی مدیران مدارس از منظر بیانیه گام دوم انقلاب می‌باشد. برای موفق و مؤثر بودن مدیریت بهره‌مندی از شایستگی‌ها و توانایی‌های ذاتی و اکتسابی ضرورت دارد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی است و با راهبرد نظریه داده‌بنیاد و با استفاده از روش تحلیل محتوا الگوی شایستگی مدیران مدارس طراحی شده است. نمونه پژوهش با جامعه برابر می‌باشد و جامعه پژوهش متن بیانیه گام دوم انقلاب است. در مرحله اول در متن بیانیه گام دوم انقلاب از بُعد شایستگی مدیران مدارس مطالعه شد و تمام گزاره‌ها، جملات و عباراتی که انتظار می‌رفت بتوان از آنها شایستگی‌هایی را برای مدیران مدارس بدست آورد، مشخص و استخراج شد. برای تحلیل داده‌ها از کدگذاری باز استفاده شد. در کدگذاری باز محقق از طریق جز به جز کردن به شکل‌بندی معقوله‌ها اطلاعات درباره پدیده مورد مطالعه می‌پردازد. از طریق کدگذاری باز معقوله‌های اصلی و فرعی نیز مشخص شده‌اند. در مرحله بعد در درون هر یک از معقوله‌های اصلی نیز کدگذاری محوری صورت گرفته است و در مرحله آخر کدگداری گزینشی انجام شده است که از طریق کدگذاری گزینشی 4 مولفه بدست آمده است که این 4 مولفه به عنوان الگو شایستگی مدیران مدارس انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که الگویی که طراحی شده است شامل 4 مولفه جوانگرایی، اعتقادی، کارآمدی و مستعدبودن و آینده‌نگری و احساس مسئولیت می‌باشد.
کلمات کلیدی :
الگو، شایستگی، مدیران مدارس، بیانیه گام دوم انقلاب