تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
تحلیلی نظام مند از روندها و شکاف های موجود در تحقیقات تجربی حاصل از یادگیری مبتنی بر بازی در آموزش علوم
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : علیرضا مطلبی نژاد* 1 ، حسین امانی 2 ، الهه مذهبی 3

1 : استادیارگروه علوم تربیتی، پردیس شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان سمنان

2 مدرس مدعو دانشگاه پیام نوراستان سمنان، دامغان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور دامغان

چکیده :
توسعه فناوری دیجیتال، منجر به ایجاد گزینه های یادگیری مختلفی در زمینه آموزش علوم شده است. فناوری‌هایی مانند یادگیری مبتنی بر بازی در چندین حوزه علمی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و مزایای مختلفی را در خصوص استفاده از آن آشکار کرده‌اند. با این حال، برای درک اینکه چگونه یادگیری مبتنی بر بازی باعث افزایش یادگیری دانش آموزان در زمینه های علمی می شود، تحقیقات کمی انجام شده است. بر همین مبنا، تمرکز مطالعه حاضر بر استفاده از یادگیری مبتنی بر بازی در ادبیات حوزه آموزش علوم، از طریق بررسی تحقیقات نمایه ‌شده در چندین پایگاه علمی بین‌المللی بوده است. در این مطالعه مجموعاْ 31 پژوهش انجام شده بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ مورد بررسی قرار گرفتند و داده‌های ارزشمندی را در مورد تکنیک‌های افزایش مهارت‌های دانش‌آموزان در آموزش علوم ارائه می‌دهد. هرچند اکثر کارهای گذشته از نتایج مثبت و پتانسیل یادگیری مبتنی بر بازی برای برآورده کردن الزامات آموزشی علوم با توجه به توانایی‌ها و مهارت‌های یادگیری، اجتماعی، شناختی و روان‌شناختی حمایت کرده اند، مع الوصف نتایج حاکی است که یادگیری مبتنی بر بازی، بیشتر برای تقویت مهارت های یادگیری دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرند. ضمن اینکه این مطالعه شکاف ها و نقایص موجود در ادبیات این حوزه را نیز برجسته نموده است.
کلمات کلیدی :
فناوری، یادگیری مبتنی بر بازی ، آموزش علوم، یادگیری