تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
بررسی جایگاه معلم در شکل گیری تربیت اسلامی دانش اموزان
دوره 6، شماره 4-زمستان 1400، 1400، صفحات 75 - 86
نویسندگان : معصومه السادات حسینی مقدم* 1

1 کارشناسی ارشد، رشته الهیات معارف اسلامی، گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده :
نقش مهم در تربیت دانش آموزان بر هیچ کس پوشیده نیست. ارتباط نزدیک بین معلم و دانش آموز و نفوذی که معلم بر دانش آموز دارد نقش مهمی در سلامت فکری و روانی وی دارد. معلم الگوی خوبی برای دانش اموز است و سعی می¬کند مانند او رفتار نماید. معلم فقط یک آموزگار نیست بلکه مهم¬تر از آن، یک مربی و یک الگوی با نفوذ است. یک معلم خوب که با رفتار و گفتار پسندیده¬اش دانش آموزان را خوب پرورش می¬دهد، بزرگترین خدمت را نسبت به اجتماع خود انجام می¬دهد و به عکس یک معلم بد اخلاق و بد رفتار و منحرف که با رفتار بد خود، دانش آموزان را به انحراف و تباهی می¬کشاند. با توجه به نقش مهم معلم، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جایگاه معلم در شکل گیری تربیت اسلامی می¬باشد. نقش معلم در تربیت ديني دانش در عصر کنونی برجسته¬تر و وظیفه معلم سنگین¬تر شده است؛ زيرا آينده¬ي يك جامعه و امت در دست معلم است. اگر او نتواند افراد مفید و هماهنگ با اهداف جامعه تربیت كند، يك ملت را به تباهي مي¬كشاند
کلمات کلیدی :
جایگاه معلم، شکل گیری، تربیت اسلامی، دانش آموزان --- نویسنده مسئول: معصومه السادات حسینی مقدم (کارشناسی ارشد، رشته الهیات معارف اسلامی، گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شهید چمران اهواز) nasrh3464@gmail.com