تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
دستیابی به آموزش مؤثر: نقش فناوری در تسهیل فرآیند یادگیری دانش آموزان
دوره 8، شماره 14، 1402، صفحات 90 - 106
نویسندگان : فاطمه صادقی آرباطان* 1

1 گروه مدیریت آموزشی،واحد قم، دانشگاه ازاد اسلامی ، قم ،ایران

چکیده :
در نظام آموزشی نقش اصلی تعلیم و تربیت دانش آموزان را معلمین اجرا می‌کنند، معلم برای بالا بردن کیفیت آموزشی خود نیاز به شناخت هوش و شخصیت و نگرش‌های فرضی دانش آموزان دارد و در کنار آن معلم نیازمند طرح‌های مختلف آموزشی هست، با پیشرفت روزافزون فناوری بسیاری از موانع و چالش‌های یاددهی رفع شده است. فناوری اجراشده در کلاس‌های درس می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اعتمادبه‌نفس و خودباوری و خلاقیت، انگیزه و کمک به هیجانات و غلبه بر ترس و شرم برای دانش آموزان و حتی معلمین ایجاد کند و در حالت بازدارنده آن مانند عدم درک دانش آموزان از فناوری، بودجه‌های محدود نظام‌های آموزشی، نظارت‌های کم باعث نمود پیدا کردن موارد منفی فناوری می‌شوند امروزه ماده‌های فناوری آموزشی در رأس اصلی یادگیری دانش آموزان موردپذیرش قرارگرفته‌اند اگرچه موارد ابداعی در شیوه‌های استفاده آن به‌صورت موقت انجام شد ولیکن بعدازآن به‌ضرورت کاربردهای فناوری پی برده شد و انقلابی جدید در علم فناوری‌های آموزشی رخ داد. هدف بیان این مقاله بازخوردهای استفاده از فناوری و واکنش متقابل آن است. روش‌های ضبط و جمع‌آوری این مقاله توصیفی است و از روش گردآوری مطالب به‌طور نمونه‌برداری از موضوعات کاربردی و جذاب تحلیلگران به‌صورت گام‌به‌گام از مقالات علمی پژوهشی محققین است. لذا طبق بررسی‌های صورت گرفته، فناوری و ماده‌های آن از حیث یادگیری به سه ضلع اصلی تقسیم می‌شوند که هرکدام وظایف حیاتی در این دریای پرجنب‌وجوش فناوری دارد: الف)معلمین: معلمین برای رسیدن به اهداف خود در حوزه تعلیم و تربیت نیازمند آگاهی سرشار و نوین از فناوری هستند. ب)والدین:پدر و مادر به‌عنوان عنصرهای پذیرنده برای دانش آموزان هستند،وظیفه آن‌ها برای پاک کردن اثرات منفی فناوری در ذهن فرزندان خود به سه اصل استوار است، نظارت ،نظارت، نظارت بیشتر. ج) دانش آموزان با استفاده درست از فناوری کلید توسعه در امر فرهنگی و اجتماعی و ...هستند.
کلمات کلیدی :
آموزش، یادگیری دانش آموزان، فناوری