نصب نرم افزار
×

تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز

مشخصات کلی نشریه

نام فصلنامه: پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی

شماره ثبت 428   شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۷۰۱۱۷

شاپا (ISSN)  : 2783-1302

وضعیت دسترسی به مقاله‌ها: دسترسی باز

وضعیت چاپ:  الکترونیکی

آغاز انتشار:  پاییز 1399

زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی: مدیریت آموزشی

نوع نشریه: علمی تخصصی با شماره مجوز: ۸۶۴۷۸ (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور برای هر مقاله

متوسط زمان داوری مقالات:  2 تا 6 هفته

روش مأخذ نویسی :  APA

هزینه داوری: رایگان

هزینه انتشار: صدهزار تومان 

تعداد پایگاه های نمایه کننده: 7

قابلیت استعلام گواهی های پذیرش: بلی

لینک استعلام : https://estelamha.ir/naiem

سرقت ادبی:  جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می شود.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در نشر (COPE) می­ باشد و از آیین­ نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می­ نماید. این نشریه تحت مجوز (CC- By 4.0) منتشر می­ شود و افراد فقط در صورت استناد به مقاله اصلی منتشر شده در این نشریه می­توانند مطالب آن را مورد استفاده قرار دهند.

مریم جعفری لطفعلی و محبوبه سلیمان پور عمران*
صفحات 74 - 89

مشاهده مقاله 142 بازدید دانلود (PDF)

پریسا غلامی* ، کیوان بلندهمتان ، ناصر شیربگی

مشاهده مقاله 98 بازدید

پریناز بنیسی* ، امیرحسین شکوفی مقیمان ، مریم مصلح

مشاهده مقاله 86 بازدید